item1
item2

telefoon:

+31 50 5565123

internet:

vragen@zwartwoud.nl

english

wie

wat

waar

hoe

button-home
button-wie
button-wat
button-waar
button-hoe
PostNLverzendverpakkingendisplay02

Provincie Groningen – inrichting Provinciehuis Groningen

Rode draad bij de inrichting en de keuze van het meubilair is het samenbrengen van “Stad en Ommelanden”; een thema dat voor de Groningers tot de verbeelding spreekt en een lange geschiedenis kent. Een doorgaande verkeersroute in het gebouw die opgewaardeerd wordt tot verblijfsgebied. Ontvangen, ontmoeten, werken, vergaderen, lunchen; kortom een sociaal trefpunt. Zwartwoud verzorgde de sociale trefpunten in het gebouw van entreegebied tot service-unit.

ontwerp: Van der Valk-Woudstra Interieurarchitecten en Beltman Architecten