Circulaire economie

We leven met zo'n 7 miljard mensen op onze planeet en elke dag komen er gemiddeld 200.000 bij. In het jaar 2050 zullen naar schatting meer dan 9 miljard mensen de planeet bevolken. Om elke dag te kunnen leven, werken en onze dagelijkse activiteiten uit te voeren, gebruiken we een enorme hoeveelheid aan producten. Zo zijn er bijvoorbeeld wereldwijd 6 miljard mobiele telefoons in gebruik. Om al deze producten dag in, dag uit te kunnen blijven maken, is een onvoorstelbare hoeveelheid aan grondstoffen nodig. 

Take-make-waste-principe 

Al sinds de industriële revolutie werkt de levensloop van een product via het 'Take-make-waste'-principe. De twee problemen die daarbij ontstaan, zijn de uitputting van natuurlijke grondstoffen en het creëren van een gigantische hoeveelheid aan afval. Deze lineaire economie heeft als gevolg dat voorradden opraken en afvalbergen groeien. 

Recyclen 

Inmiddels wordt er al veel gedaan om minder grondstoffen te gebruiken en meer te recyclen. Een mooi begin, maar recyclen is niet de eindoplossing. Recyclen betekent 'minder slecht'. We stellen het moment dat grondstoffen opraken alleen uit, maar er is meer nodig. We moeten onszelf de vraag stellen: "Hoe kunnen we goederen zodanig produceren, dat de grondstoffen/materialen continu in kringlopen worden gehouden?"

Nederland circulair in 2050

Om ervoor te zorgen dat onze nabestaanden ook nog kunnen genieten van onze mooie wereld, moet onze economie circulair worden. In een circulaire economie bestaat afval niet meer, doordat producten efficiënter worden ontworpen en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Het kabinet heeft hierover het plan 'Nederland circulair in 2050' geschreven, om ervoor te zorgen dat er in 2050 genoeg eten is voor iedereen, alsook noodzakelijke spullen als kleding en apparaten. 

Biologische en technische kringloop

In de circulaire economie bestaan twee kringlopen: de biologische en de technische kringloop. In de biologische kringloop kunnen materialen uiteindelijk weer veilig terug in de biosfeer (natuur) worden opgenomen. Deze materialen noemen we ook wel hernieuwbare grondstoffen,omdat ze weer kunnen aangroeien (en CO2 opnemen!). In de technische kringloop, bestaande uit eindige (niet binnen een mensenleven aangroeiende) grondstoffen, zorgen we ervoor dat de grondstoffen altijd in de gebruikersketen blijven. Door de hernieuwbare en technische materialen niet permanent te verbinden, maar hun eigen specifieke kringloop te respecteren, kan een optimale circulaire economie worden ingericht. 

Circulaire economie 

Een circulaire economie betekent dus producten en grondstoffen zo lang mogelijk in gebruik houden en systemen creëren waarin alle materialen/grondstoffen telkens opnieuw worden gebruikt zonder verspilling en zonder afval.