Circulariteit bij Zwartwoud

Zwartwoud is voorloploper in circulair maatwerkinterieur. We werken bij Zwartwoud met drie principes, die we samenvoegen: Cradle to Cradle, de 10 R'en en CO2-balans. 

Cradle to Cradle 

Volgens het Cradle to Cradle systeem moet afval eigenlijk gelijk staan aan voedsel: elk product en elk materiaal dat wordt gebruikt, moet ook weer grondstof kunnen worden voor een nieuw product. Hierbij mag de grondstof geen waarde verliezen bij hergebruik. Binnen het systeem worden twee kringlopen onderscheiden: de biologische en de technische kringloop. In de biologische kringloop kunnen materialen uiteindelijk weer veilig terug in de biosfeer (natuur) worden opgenomen en zo nieuwe voedingsbodem worden voor een nieuwe grondstof. Deze materialen noemen we daarom ook wel hernieuwbare grondstoffen. In de technische kringloop, bestaande uit eindige (niet binnen een mensenleven aangroeiende) grondstoffen, zorgen we ervoor dat de grondstoffen altijd in de gebruikersketen blijven. Belangrijk daarbij is dat ze in een zo zuiver mogelijke vorm worden toegepast, zodat ze geen waarde verliezen.

Door de hernieuwbare en technische materialen niet permanent te verbinden, maar hun eigen specifieke kringloop te respecteren, kan een optimale circulaire economie worden ingericht.

De 10 R'en 

Voor een concrete invulling van hoogwaardig hergebruik ontwikkelde Prof. dr. Jacqueline Cramer de 10 R'en, om onderscheid te maken tussen de verschillende niveaus van circulariteit: 

  1. Refuse: weigeren/voorkomen gebruik 
  2. Reduce: gebruik minder grondstoffen 
  3. Redesign: herontwerp met oog op circulariteit 
  4. Re-use: product hergebruik
  5. Repair: onderhoud en reparatie 
  6. Refurbish: product opknappen 
  7. Remanufacture: nieuw product maken van een tweedehands product 
  8. Re-purpose: hergebruik product naar iets anders 
  9. Recycle: verwerking en hergebruik materialen 
  10. Recover: energie terugwinning 

Hierbij geldt: hoe hoger het niveau, hoe meer circulair. Bij niveau 1 en 2 kijk je hoe je materialen nuttig kunt toepassen. Bij niveau 3 tot en met 7 verleng je de levensduur van producten en onderdelen en bij niveau 8 tot en met 10 kijk je hoe je een product slimmer kunt gebruiken en maken. Bij het maken van nieuwe producten zorgen we dat we dit zo slim mogelijk doen voor het hergebruik in de toekomst.

CO2-balans

We onderzoeken de CO2-balans van de materialen die we willen gebruiken. Dat doen we door het opvragen en/of checken van een 'Environmental Product Declaration' of een LCA (Life Cycle Assessment). Daarnaast gebruiken we alleen hout afkomstig van gecontroleerde bosbouw, we zijn FSC (Forest Stewardship Council) gecertificeerd. Alleen zo kunnen we garanderen dat bij het gebruik van hout de gewenste CO2-reductie plaatsvindt.

Hoe gaat dat in de praktijk in zijn werk?

Met de kennis van bovengenoemde drie principes inventariseren we de bestaande situatie. We lopen door het gebouw en maken een inventariesatielijst van het aanwezige meubilair. Op basis van deze inventarisatie maken we een inrichtingsplan. Wat kunnen we hergebruiken en wat kunnen we herstellen? Voor de materialen die we niet kwijt kunnen in de nieuwe inrichting, zoeken we een mooie bestemming en zorgen we dat deze niet in de verbrandingsoven terecht hoeven te komen. En waar geen hergebruikte materialen voorhanden zijn, maken we gebruik van duurzame materialen. Zo verrassen we u graag met innovatieve en creatieve maatwerkinterieurs.