Disclaimer

Aan de inhoud van dit e-mailbericht, afkomstig van Zwartwoud BV, kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht per e-mail of telefoon contact op te nemen met de verzender van dit bericht. Zwartwoud BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht en kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die daarop zijn gebaseerd.

No rights may be derived from the contents of this e-mail message. The information in this e-mail message is intended only for the addressee. If you have received this information in error, please notify the sender immediately and then destroy any copies of it. Zwartwoud B.V. cannot vouch for the correctness and completeness of the contents of e-mail messages.