CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. 

De eisen zijn vooral gebaseerd op inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie en participatie.

Zwartwoud heeft samen met LCW een keteninitiatief opgezet om het brandstofverbruik in de keten reduceren. Dit geldt zowel voor eigen brandstofverbruik als brandstofverbruik van LCW.

Het doel van het keteninitiatief is het reduceren van het eigen brandstofverbruik en verduurzaming van de transport met LCW. Door middel van het eigen transport kilometers te reduceren en hierbij transport bewegingen van LCW te vergroten met duurzame transportmiddelen (bijv. elektrisch), kan de CO2-uitstoot in de keten worden gereduceerd.

Voor de CO2 prestatieladder hebben we verschillende plannen en acties uitgezet. Alles hierover vind je in onderstaande links. Meer informatie over de CO2-prestatieladder vind je hier.

 

Emissie inventaris 2022

Energie actieplan 2023-1

Toolboxmeeting CO2 2023-1