Volgende Vorige

Stadhuis Amsterdam

De Bestuursvleugel is onderdeel van het project  ‘Groot onderhoud en optimalisatie van het Stadhuis in Amsterdam’. Een groot project wat verdeeld is over 4 jaren en een viertal deelprojecten, waarbij alle eenheden een eigen identiteit krijgen. De gecreëerde werkomgevingen zijn niet alleen optimaal toegesneden op Het Nieuwe Werken, alsook duurzaam en toekomstbestendig. Het ontwerp kan dankzij de modulaire opzet en ingecalculeerde flexibiliteit gemakkelijk inspelen op de wisselende ruimtebehoefte en wensen. De Bestuursvleugel is aangepast aan de eisen van de huidige tijd ten aanzien van communicatie, beveiliging etc. Op basis van het ontwerp van De Twee Snoeken heeft Zwartwoud de productie van het maatwerk meubilair, het projectmanagement alsook de realisatie onder haar hoede mogen nemen.