10.78 ton
meubels

worden jaarlijks weggegooid in Europa.

7 miljard mensen op onze planeet gebruiken dagelijks een enorme hoeveelheid aan producten. Om al deze producten dag in dag uit te kunnen blijven maken, is een onvoorstelbare hoeveelheid grondstoffen en energie nodig.

Grondstoffen raken uitgeput en afvalbergen groeien. Een groot probleem voor ons milieu en dat betekent ook een groot probleem voor onze toekomst.

Het goede nieuws is dat er een oplossing is voor beide problemen: een circulaire economie. Om een circulaire economie te laten werken is het van groot belang dat we gemotiveerd zijn om duurzamere keuzes te maken.

Een meubel is een tijdelijke functionele vorm van waardevolle grondstoffen

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met duurzaamheid en de vraag naar een circulaire inrichting wordt steeds groter. Bij Zwartwoud hebben we de kennis al vroeg in huis gehaald en blijven we ons continu verdiepen in het onderwerp circulariteit en de mogelijkheden die het biedt. Vandaag de dag kunnen we ons vooroplopers noemen in het ontwikkelen van circulaire maatwerkinterieurs.

Het begon voor ons in 2007, met het zien van de documentaire ‘Afval is voedsel’. Die opende ogen: als we willen dat onze volgende generaties nog net zoveel van onze wereld mogen genieten als wij, moet het anders. De film ‘A life on our planet’ van David Attenborough in 2020 versterkte dat gevoel wereldwijd.

Zwartwoud ontwikkelt maatwerk interieurs met visie op de toekomst, voor organisaties met duurzame ambities.

Een circulaire mindset en een planmatig proces

Logica brengt je van A naar B, maar verbeelding brengt je overal ( - Albert Einstein). Zo is het ook met circulariteit: er is niet één methode. Het gaat om het vermogen om innovatie en creativiteit toe te laten in het proces. We werken bij Zwartwoud met drie principes, die we samenvoegen.

01

De R-ladder

De circulaire R-ladder geeft de mate van circulariteit aan. Hoe hoger op de R-ladder, hoe meer grondstoffen er worden bespaard.


R1: Refuse en rethink - Afzien van producten of producten intensiever gebruiken
R2: Reduce - Producten efficiënter fabriceren of efficiënter maken in gebruik
R3: Reuse - Hergebruik van een product
R4: Repair, refurbish, remanufacturing en repurpose - Reparatie en hergebruik van productonderdelen
R5: Recycling - Verwerken en hergebruiken van materialen
R6: Recover - Energie terugwinnen uit materialen

[ Bron: RVO]

02

Cradle to Cradle

Volgens het Cradle to Cradle (C2C) principe staat afval gelijk aan voedsel: elke grondstof, elk materiaal, moet volledig kunnen worden hergebruikt zonder dat het zijn waarde verliest.

Binnen het systeem worden twee kringlopen onderscheiden. In de biologische kringloop kunnen materialen uiteindelijk weer veilig terug in de biosfeer (natuur) worden opgenomen en zo nieuwe voedingsbodem worden voor een nieuwe grondstof. In de technische kringloop, bestaande uit eindige grondstoffen, zorgen we ervoor dat deze altijd in de gebruikersketen blijven. Door de twee kringlopen niet permanent met elkaar te verbinden, maar hun eigen kringloop te respecteren, kan een optimale circulaire economie worden ingericht.

Als onderdeel van dit systeem checken we altijd de List of Banned Chemicals die bij een materiaal wordt aangeleverd.

03

CO2-balans

De CO2-balans van materialen is voor ons een belangrijk aspect om te bepalen of we een product gebruiken voor een project.

We vragen een Environmental Product Declaration (EPD) of Life Cycle Assessment (LCA) op, waarop we producten beoordelen. Daarnaast zijn we FSC (Forest Stewardship Council) gecertificeerd.

01

De R-ladder

De circulaire R-ladder geeft de mate van circulariteit aan. Hoe hoger op de R-ladder, hoe meer grondstoffen er worden bespaard. Zwartwoud kijkt op welke van de 6 tredes van de R-ladder we kunnen opereren.

02

Cradle to Cradle

Volgens het Cradle to Cradle (C2C) principe staat afval gelijk aan voedsel: elke grondstof, elk materiaal, moet volledig kunnen worden hergebruikt zonder dat het zijn waarde verliest.

03

CO2-balans

De CO2-balans van materialen is voor ons een belangrijk aspect om te bepalen of we een product gebruiken voor een project.

Hoe gaat dat in de praktijk in zijn werk?

Als eerste wordt de bestaande situatie geïnventariseerd, om te kijken of en waar hergebruik mogelijk is. Vaak gebeurt dit samen met de architect. We gebruiken onze kennis van de drie bovengenoemde principes voor een lijst van het aanwezige, bruikbare meubilair.

Op basis van deze inventarisatie wordt een inrichtingsplan gemaakt. Wat kunnen we hergebruiken en wat kunnen we herstellen? Voor de materialen die we niet kwijt kunnen in de nieuwe inrichting, zoeken we een mooie bestemming en zorgen we dat deze niet in de verbrandingsoven terecht hoeven te komen. En waar geen hergebruikte materialen voorhanden zijn, maken we gebruik van duurzame materialen. Tijdens dit proces draait alles om de samenwerking met de architect.


De + van Zwartwoud

Bovengemiddeld projectmanagement

Planning en budget bewaken, logistieke organisatie aansturen, knelpunten op tijd ondervangen: laat dat maar aan onze projectteams over.

Volledige regie binnen bouwteams

Van meubels monteren tot vloer- en wandafwerking, behangen en vloerleggen. Onze projectteams nemen de volledige regie binnen bouwteams.

De toegevoegde waarde van productontwikkeling

Een circulair interieur vraagt om een slim ontwerp. Onze engineers ontwikkelen producten met een visie op de toekomst.

Materiaalonafhankelijk

Zwartwoud heeft productiefaciliteiten in eigen huis, maar opereert materiaalonafhankelijk. We hebben een groot netwerk aan gespecialiseerde partners. Voor speciale maatwerk oplossingen, grote series of duurzame materialen.

Meerwaarde creëren vanuit circulariteit

We onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen innovatieve interieurconcepten. We brengen een duurzaam design naar een circulair interieur.

Een visie op blended spaces

Niet alleen meubels hebben een tijdelijke, vaste vorm, hetzelfde geldt voor ruimtes. Van kantoor, naar ontmoetingsplek, naar huiskamer.

Trots op onze samenwerking met onder andere:

21 miljoen stoelen

3 miljoen keukens

7,2 miljoen tafels

12 miljoen kasten